Onderwijs dat kinderen helpt om stap voor stap hun volle persoonlijkheid te ontwikkelen: dat is Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Volgens dit onderwijsvernieuwingsconcept werken wij op de Van Kinsbergenschool.

OGO gaat ervan uit dat kinderen zich ontwikkelen door de interactie met anderen via betekenisvolle activiteiten. We werken met thema’s uit de praktijk, waar de kinderen zelf inbreng in hebben en die hen uitdagen om te groeien. Door ervaringen delen, ideeën uitwisselen, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen gaan onder- en bovenbouw aan de slag met activiteiten binnen ieder thema. Na zes tot acht weken laten de kinderen aan de ouders/verzorgers zien hoe ze werkten en wat leerden.

Doelen OGO
Met spel- en leeractiviteiten streven onze leerkrachten niet alleen de onderwijsdoelen na, maar worden samen met de kinderen ook doelen bepaald die een bijdrage leveren aan hun identiteitsontwikkeling. Een veilig, transparant pedagogisch klimaat op onze school is daarbij een belangrijke voorwaarde.

We willen graag bereiken dat:

  • kinderen een positieve kijk op en houding t.o.v. de samenleving hebben;
  • zij zich weerbaar weten op te stellen en keuzes kunnen maken;
  • zij een weg kunnen vinden in de overstelpende hoeveelheid informatie die op hen afkomt;
  • zij met respect en tolerantie omgaan met andere mensen, ook met mensen die zich onderscheiden door een handicap, door hun huidskleur, geloof of sekse.


Fouten maken mag
Op onze school mag je fouten maken: het gaat erom hoe je met deze fouten omgaat. Ieder kind wordt met zijn eigen belangen, interesses en mogelijkheden uitgedaagd om met de invloeden en eisen vanuit de culturele omgeving om te gaan. Door te spelen, onderzoeken en leren ontwikkelt ieder kind zich tot een zelfstandig mens.

 
Een lerende organisatie
Niet alleen de kinderen leren van Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Onze leerkrachten hebben een bepalende rol binnen deze onderwijsaanpak, daarom dagen we ook hen uit om zich te blijven ontplooien. Met de meest recente kennis kunnen ze de kinderen op de Van Kinsbergenschool alle kansen bieden om zich optimaal te ontwikkelen.

Dit is OGO op de Van Kinsbergenschool

Wij, Antoinette Ipenburg en Marian Kerkhoven, geven les aan groep 1 t/m 4 . Bijna alle lessen geven wij volgens het OGO-principe. Dat betekent dat de ontwikkeling van het kind centraal staat en dat wij werken in thema’s. Dé manier om te leren is namelijk door zelf te ontdekken en te ervaren.

Op veel scholen wordt er lesgegeven aan de hand van een methode. Wij hebben ervoor gekozen om het anders te doen. Bijna alles lessen die we geven, bouwen we rondom een breed thema. Binnen dit thema geven wij de kinderen de ruimte om te ontdekken, spelenderwijs te leren en zichzelf te ontwikkelen. Samenwerken én zelfstandig werken is hierbij belangrijk. Wij hebben gemerkt dat deze manier van lesgeven de kinderen nieuwsgierig maakt en hun betrokkenheid vergroot. Dat is een goede basis om te leren.

Naar het verzorgingstehuis

De afgelopen jaren hebben we onder andere met de thema’s: ‘Frisse start’, ‘De ruimte waarin we leven’, ‘Vriendschap, kom erbij’, ‘Wat voor werk doe jij?’ en ‘Wij ontdekken de natuur’ gewerkt. Geen dag is daarom hetzelfde en iedere dag is weer een uitdaging voor de kinderen en voor ons. In het thema ‘Vriendschap, kom erbij’ was ons startpunt de vriendschap van twee honden: Olly en Lola. Deze honden kwamen zelfs op bezoek in de klas. Hierna vroegen we de kinderen wie hun vrienden zijn, waar je vrienden maakt en wat je voor vrienden kunt betekenen. Het thema koppelden we aan de actualiteit door te praten over Lily en Howick. Ook leerden we de kinderen dat vriendschap niet aan leeftijd gebonden is. We gingen op bezoek bij onze oude vrienden in het verzorgingstehuis.

Samen solliciteren

Wat doet een auteur?, Hoe kom je aan een baan?, Wat doet een kok? en Wat is een staand en zittend beroep?, op deze vragen konden de kinderen aan het eind van het thema ‘Wat voor werk doe jij?’ antwoord geven. Samen hebben we geoefend met het schrijven van een sollicitatiebrief en het solliciteren zelf. Dit deden we aan de hand van een rollenspel. Ook in dit thema hebben de kinderen veel nieuwe woorden geleerd, zoals ‘illustrator’, ‘tafelmanieren’, ‘het naaigaren’, ‘driegangenmenu’ en de uitdrukkingen ‘met lange tanden eten’, ‘met de neus in de boeken zitten’ en ‘door het oog van de naald kruipen’. Rekenen hebben we geoefend in ons naaiatelier door te passen, te meten en te betalen. Het beste leer je namelijk door te doen.   

Misschien vraag je je nu af: ‘Is er wel tijd voor het feest van Sinterklaas en voor kerst?’ Natuurlijk! Wij maken binnen ons brede thema ruimte voor deze belangrijke feesten. Zo heeft dit jaar Sinterklaas gezegd dat we naast werken ook tijd moeten maken om te bewegen.

Rake opmerkingen en avonturen

Het mooie van deze manier van lesgeven, vinden wij dat we iedere dag weer verrast worden door de kinderen. Niet alleen door hun rake opmerkingen en hun vragen, maar ook door de avonturen die we samen als onderbouw beleven. Leren is bij ons knippen, plakken, construeren, schrijven, lezen, spelen, maar ook samen ontdekken. Voor ons is het belangrijkste dat de kinderen plezier hebben in deze verschillende activiteiten. En dat wij zo goed mogelijk inspelen op hun ontwikkeling en leerbehoefte. Een dag zonder OGO is een dag zonder goed onderwijs, is een dag niets geleerd! 


In de schoolgids_2019-2020.pdf lees je meer over OGO en onze aanpak.