Onderwijs dat kinderen helpt om stap voor stap hun volle persoonlijkheid te ontwikkelen: dat is Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Volgens dit onderwijsvernieuwingsconcept werken wij op de Van Kinsbergenschool.

OGO gaat ervan uit dat kinderen zich ontwikkelen door de interactie met anderen via betekenisvolle activiteiten. We werken met thema’s uit de praktijk, waar de kinderen zelf inbreng in hebben en die hen uitdagen om te groeien. Door ervaringen delen, ideeën uitwisselen, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen gaan onder- en bovenbouw aan de slag met activiteiten binnen ieder thema. Na zes tot acht weken laten de kinderen aan de ouders/verzorgers zien hoe ze werkten en wat leerden.

Doelen OGO
Met spel- en leeractiviteiten streven onze leerkrachten niet alleen de onderwijsdoelen na, maar worden samen met de kinderen ook doelen bepaald die een bijdrage leveren aan hun identiteitsontwikkeling. Een veilig, transparant pedagogisch klimaat op onze school is daarbij een belangrijke voorwaarde.

We willen graag bereiken dat:

  • kinderen een positieve kijk op en houding t.o.v. de samenleving hebben;
  • zij zich weerbaar weten op te stellen en keuzes kunnen maken;
  • zij een weg kunnen vinden in de overstelpende hoeveelheid informatie die op hen afkomt;
  • zij met respect en tolerantie omgaan met andere mensen, ook met mensen die zich onderscheiden door een handicap, door hun huidskleur, geloof of sekse.


Fouten maken mag
Op onze school mag je fouten maken: het gaat erom hoe je met deze fouten omgaat. Ieder kind wordt met zijn eigen belangen, interesses en mogelijkheden uitgedaagd om met de invloeden en eisen vanuit de culturele omgeving om te gaan. Door te spelen, onderzoeken en leren ontwikkelt ieder kind zich tot een zelfstandig mens.

 
Een lerende organisatie
Niet alleen de kinderen leren van Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Onze leerkrachten hebben een bepalende rol binnen deze onderwijsaanpak, daarom dagen we ook hen uit om zich te blijven ontplooien. Met de meest recente kennis kunnen ze de kinderen op de Van Kinsbergenschool alle kansen bieden om zich optimaal te ontwikkelen.


In de schoolgids_2018-2019.pdf lees je meer over OGO en onze aanpak.