De Van Kinsbergenschool is een neutraal bijzondere basisschool. Het onderwijs is toegankelijk voor alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, waarbij we respect hebben voor ieders mening en geloofsovertuiging. Gelijkwaardigheid, tolerantie en transparantie zijn onze uitgangspunten.