Samen met ouders van leerlingen en het personeel van onze school, willen we de kinderen zo goed mogelijk onderwijs bieden. Daarbij vinden we het belangrijk dat de belangen van alle partijen behartigd worden.

Via de Medenzeggenschapsraad (MR) hebben ouders en teamleden wettelijk vastgelegd advies- en instemmingsrecht op allerlei schoolzaken. Tijdens vergaderingen en overlegmomenten bespreekt de MR de belangen van kinderen, ouders en personeel en het beleid van de school.


De MR bestaat uit:

Oudergeleding:
vacature 

vacature

Personeelsgeleding
Loraine Hofstra (secretaris, groepsleerkracht 7/8)

vacature.

Meer weten?
We geven je graag meer informatie of nodigen je uit om een vergadering bij te wonen. Klik om onderstaande documenten om de notulen, de jaarplannen en de jaarverslagen te lezen. 
notulen_mr_18_september_2017.docx
jaarplan_mr_2016-2017.xlsx