Uit de oude doos: het pand Beekstraat 55-57.

De monumentenlijst beschrijft: een pand met een brede lijstgevel, parterre, verdieping en mezzanino (is een tussenverdieping). Gebouwd omstreeks 1600. 

Als je vanaf de Goorpoort (Nunspeterweg) de stad in komt zat even voorbij de brug aan de rechterkant omstreeks 1815 de meisjeskostschool van het Instituut van Kinsbergen. De jongedames uit allerlei plaatsen in ons land kregen er een zeer beschaafde opvoeding, naar hedendaagse begrippen wel wat te streng. Altijd waren ze onder toezicht, want aan de andere kant van de stad waren zoveel 'jongeheren'. Op de wandelingen werden ze steeds begeleid door leraressen. Toch was er contact tussen de jonge heren en de jonge dames zonder dat de leraressen het in de gaten hadden. De godsdienstonderwijzer Meester Piet die aan beide Instituten les gaf, bracht briefjes over verstopt in zijn hoge hoed die hij altijd droeg. 

Bij gebrek aan leerlingen werd de school opgeheven.

Van 1912-1923 woonde burgemeester Jonkers in dit pand. Daarna kwam er de Christelijke Lagere Technische School in (ook wel de Ambachtsschool genoemd). Vanaf 1963 toen de LTS verhuisde naar de nieuwbouw in Molendorp (ook wel het Rode Dorp genoemd) is de school nog een aantal jaren gebruikt door de Basbackerlaanschool. En op zaterdagavond was hier vermaak voor de jeugd er werd dan muziek gemaakt door bandjes en er werd gedanst! 

In 1966 hebben de gebroeders Van Wezep het pand gekocht om er een doe-het-zelf zaak in te vestigen. Later werd de winkel overgenomen door Jos Lipke. Toen werd het een zgn. hobbyzaak. Na verkoop van het pand hebben er vele winkels in gezeten.

De bovenverdieping is in de jaren 90 verbouwd tot een appartementencomplex.
Afbeelding1

Afbeelding 2

Het was in het vissersstadje Elburg waar de toen dertienjarige Jan Hendrik van Kinsbergen het plan vatte: ‘later word ik een groot admiraal’. Hij laat zich niet weerhouden door zijn gebrek aan opleiding en klimt als autodidact op tot de hoogste rangen in de zeevaart. Met zijn hart voor mensen zet Admiraal van Kinsbergen zich tot op hoge leeftijd in voor liefdadigheid. In 1809 richt hij – in samenwerking met het Schipluidenfonds – het Instituut van Opvoeding op: de huidige Van Kinsbergenschool. Als school zijn we erg trots op deze rijke historie, die tot op de dag van vandaag de basis vormt voor ons unieke onderwijs.

Succesvol marinier
Op 1 mei 1735 wordt Jan Hendrik van Kinsbergen geboren in Doesburg. Als zoon van de Duitse onderofficier Johann Heinrich, wordt hij al op negenjarige leeftijd jonker in het leger en neemt deel aan oorlogen en veldslagen. Als hij dertien jaar oud is, zetten Jan Hendrik en zijn vader opnieuw voet aan wal in Elburg. Hier volgt hij de volksschool en leert Duits, Frans en Geschiedenis van zijn vader. Later bezoekt hij de zeevaartschool in Groningen om zijn droom om admiraal te worden waar te maken.

Zijn marineloopbaan blijkt succesvol: na diverse overwinningen in Rusland en Nederland is Jan Hendrik een rijk man. Ook zijn huwelijk met bankiersweduwe Hester Hooft draagt bij aan zijn vermogen. Inmiddels opgeklommen tot luitenant-admiraal, beëindigt Jan Hendrik zijn loopbaan bij de marine en vestigt zich in zijn ouderlijk huis in Elburg aan de Jufferenstraat 17. Voor weduwen en wezen

In de middeleeuwen wordt het Schipluidenfonds opgericht: een fonds van het Schipluidengilde om weduwen en wezen van de vissers in Elburg bij te staan. Altijd al had Admiraal van Kinsbergen hart voor mensen. In 1809 slaat hij daarom de handen ineen met het Schipluidenfonds. Het fonds steunt de overheid om de Elburger jeugd onderwijs te kunnen bieden en de admiraal belooft alle financiële tekorten aan te vullen: het Instituut van Opvoeding is geboren.

 De schipperswezen vinden onderdak in een deel van een woning aan de Van Kinsbergenstraat 2, in het andere deel van de woning woonden ruim 160 jaar lang de directeuren van de school. Boven de voordeur van dit prachtige huis prijkt nog altijd een gedicht van Vondel:

“Hier treurt het Weesken Met Gedult  Dat Arm is Dog sonder Schult.  En in sijn Armoe sou Vergaen  Indien Men T Weigerdt Bij te Staen.  So Gij Gesegent sijt van Godt

Vertroost ons Met Uw Overschot.”

Instituut van Opvoeding
Het bestuur van het Instituut van Opvoeding ligt bij vier curatoren: twee benoemd door Admiraal van Kinsbergen en twee door de gemeenteraad van Elburg. De leerlingen van de school krijgen les in Latijn, Frans, Engels, Duits, Nederlands, wiskunde, rekenkunde, natuurkunde, biologie, logica, godsdienst, geschiedenis, muziek, dansen en schermen. 

Eens per jaar worden medailles voor de beste leerlingen uitgereikt, waarna de Admiraal, het Curatorium, de leraren en de leerlingen in een plechtige optocht naar de kerk trekken om het schooljaar met een kerkdienst te beëindigen. Deze traditie bestaat nog altijd en ieder jaar wordt aan de best-geslaagde leerling van het voortgezet onderwijs van het Van Kinsbergen college een kopie van de medaille uitgereikt.

Nog bij zijn leven schenkt de Admiraal een schitterende verzameling natuurkundige en zeevaartkundige instrumenten aan de school, naast een groot aantal scheepsmodellen. In 1819 overlijdt Admiraal van Kinsbergen en laat een legaat van ƒ 3.000,- na aan de school. Na zijn dood krijgt Van Kinsbergen in de Nieuwe Kerk te Amsterdam een praalgraf op slechts enkele meters afstand van de graven van de zeventiende-eeuwse zeehelden Michiel de Ruyter en Jan van Galen.  

Recente historie
Sinds 1941 heeft de school een kleuterafdeling en tot 1951 stonden zowel kleuterschool, de lagere school als de ulo-school onder leiding van één directeur. Deze scholen waren in hetzelfde gebouw gehuisvest, maar in de jaren zestig van de vorige eeuw verhuisden de lagere school en de ulo naar een nieuwe locatie, net buiten de stad. Daarmee werd voorgoed de historische plaats verlaten waar ruim 160 jaar lang het instituut gevestigd was. Een oude school uit de binnenstad ging een nieuw leven beginnen in een nieuw deel van Elburg: de Paterijstraat. Door de maatschappelijke schaalvergroting, ook binnen het onderwijs, werd in 1995 het voortgezet onderwijs overgenomen door de Van der Capellen Scholengemeenschap in Zwolle. Sinds die tijd is de gemeente Zwolle het bestuur van deze school. Met ingang van het schooljaar 2008-2009 werd de naam Van der Capellen gewijzigd in het Van Kinsbergen college.

Sinds 2010 is er in museum een permanente expositie over Van Kinsbergen in museum Elburg. Naast een wassen beeld van de admiraal, bezit het museum een collectie nautische instrumenten.

In maart 2016 verhuist de Van Kinsbergenschool naar Scola: een modern gebouw waar de leerlingen eigentijds onderwijs krijgen.