Het curatorium (bestuur) van de Van Kinsbergenschool bestaat uit:

Voorzitter: De heer R.A. Meulenbroek
Penningmeester: De heer R. Oost
Lid: Mevrouw L. van der Meulen-van der Spek
Secretaris: vacature