De Admiraal van Kinsbergenschool in Elburg staat midden in de samenleving. Niet alleen door het onderwijsconcept, maar ook door de eeuwenoude geschiedenis van de school waar wij bijzonder trots op zijn.

Ouders in en buiten Elburg kiezen bewust voor onze school, die een centrale plek in de gemeente inneemt. We zijn een kleinschalige neutraal bijzondere basisschool, gebaseerd op de principes van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). De kinderen krijgen onderwijs in de combinatiegroepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.

 
Kernwaarden
Deze zes kernwaarden zijn het fundament voor het onderwijs op de Van Kinsbergenschool:

  • oorspronkelijk - waar jouw verhaal begint
  • ondernemend - ga mee op avontuur
  • schitteren - hoe jij op je best bent
  • ont-moeten - de druk eraf
  • toejuichen - je bent goed bezig
  • vergezicht - waar werk je naartoe

Ieder schooljaar staat er één kernwaarde centraal; in 2018-2019 is dat ondernemend. Wij stimuleren de kinderen om de wereld in te gaan. Om het zelf te proberen, zelf te ondernemen. Want kinderen leren het meest van de eigen ontdekkingen en de dingen die ze zelf ervaren hebben.


De bovenste beste
Sinds 2016 is onze school gehuisvest op de bovenste verdieping van Scola: een future-proof gebouw middenin een rustige, groene woonwijk. In het gebouw vind je ook een peuterspeelzaal, tussen- en naschoolse opvang en een andere basisschool. Dit biedt unieke mogelijkheden voor een doorlopende ontwikkel- en leerlijn voor kinderen van 0 tot 16 jaar.

Bij ons op school…
bieden we kindgericht onderwijs vanuit thema’s
speelt zingeving en reflectie een grote rol
mag elk kind nieuwsgierig en kritisch zijn
heeft elk kind recht op zijn of haar succes

Vanuit onze rijke historie bieden we eigentijds onderwijs, waarmee alle leerlingen straks klaar zijn voor de toekomst. De Van Kinsbergenschool is helemaal anno nu!