Van alle nieuwe banen in de komende jaren zal 70% technologie-georiënteerd zijn. Welke banen dat zijn, weten we nog maar in beperkte mate. Daar komt bij dat Techniek & Technologie de grootste kracht is achter de enorme vaart van veranderingen in onze maatschappij. Dit is ook onderkend vanuit het ministerie van OC&W. Daarom is vanaf 2014 al met de scholen gecommuniceerd, dat in  2020 alle PO-scholen het vak Techniek in hun curriculum verankerd zouden moeten hebben. Niet alleen voor groep 7 en 8, maar voor alle groepen in het basisonderwijs.

Als kleine school is het voor ons lastig om deskundigheid en materialen hiervoor in huis te hebben.

Daarom hebben wij ons aangesloten bij het initiatief van het Nuborgh College. Deels om voor alle leerlingen een techniekaanbod te kunnen doen en deels om tot de realisatie van een Techlab te komen.

Inmiddels hebben bijna alle scholen in Elburg zich bij dit initiatief aangesloten.

 

Het programma wordt zo ontwikkeld dat de lessen in de onderbouw en middenbouw in en om de eigen school kunnen worden uitgevoerd. En dat kan prima passen in ons thematisch onderwijs. Deze lessen worden door de eigen leerkrachten ingevuld en daar waar gewenst kan bovendien ondersteuning geleverd worden om mede invulling te geven aan het T & T- onderwijs.

Voor de groepen 7 en 8 wordt op het Nuborgh College, locatie Oostenlicht, een TechLab gebouwd; in en apart gebouw zeer goed geoutilleerde ruimtes waarin allerlei activiteiten op het gebied van Techniek gedaan kunnen worden.

Prettig is, dat het TechLab op zo’n 10 minuten fiets-afstand van de school is.

Totdat het TechLab daadwerkelijk er staat (de verwachting is dat dit in de zomer van 2021 zal zijn), worden de lessen door de instructeur aan groep 7/8 op onze school gegeven.

Voor de groepen 1 t/m 6 worden lessen ontwikkeld.

Naast het ontwikkelen en samenstellen van een programma zullen ook de benodigde spullen en materialen hiervoor via een soort van “spullenbibliotheek” uitgeleend en ter beschikking gesteld worden. Hierbij kan gedacht worden aan 3D-printers, robots, drones, machines, elektronica-modules, etc.

Uitgangspunten bij het ontwikkelen van het lesmateriaal zijn de volgende:

De 7 werelden van techniekOnderzoekend en ontdekkend leren21st century skillsAansluiten bij de kerndoelenStap voor stap integratie met andere vakken in het POAansluiting bij maatschappelijke thema’sVerbinding met bedrijfsleven

De eerste lessen zijn inmiddels gegeven aan groep 7/8: de microbit stond hierin centraal.

Hiermee leerden de kinderen programmeren.