Dit schoojaar ( 2020-2021 ) zullen Brent en Sara zitting hebben in de jeugdraad van de gemeente Elburg.
Op 30 september 2020 kwam de raad voor het eerst bijeen.

image 1 1

Wij wensen Brent en Sara een leerzame en gezellige, maar vooral een onvergetelijke zittingstermijn toe.