Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken anderzijds. We doen er alles aan om hier samen uit te komen. Als dit niet gaat, kan een officiële klacht worden ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie van de GCBO (Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs). In onze klachtenregeling vind je de stappen om in dat geval te ondernemen.

Hieronder kunt u de klachtenregeling downloaden:

Klachtenregeling_Van_Kinsbergenschool.pdf