De Stichting Prokino verzorgt op maandag-, dinsdag- en donderdag- en vrijdagmiddag in Scola de buitenschoolse opvang. Vanaf 14.30 uur is een pedagogisch medewerkster aanwezig. De kinderen kunnen opgevangen worden tot 18.00 uur of op verzoek later. Ook in de schoolvakanties of tijdens studiedagen verzorgt Prokino de opvang.