Verlof voor huwelijken en jubilea of andere vormen van bijzonder verlof, vraagt u schriftelijk aan bij de directie door middel van het formulier ‘aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek’ Dit formulier kunt u hier downloaden of opvragen bij de leerkracht of de directeur.  Daardoor kunnen wij de afwezigheid verantwoorden aan de Inspectie en de leerplichtambtenaar. De directeur van de school verleent al dan niet toestemming voor de vrijstelling. 

Bij belangrijke religieuze gebeurtenissen kunt u maximaal één dag extra vrij aanvragen per feest. Hierbij valt te denken aan het einde Ramadanfeest, het Offerfeest of andere religieuze feesten. Ook deze vrije dagen vraagt u aan door middel van het formulier ‘aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek’ 


formulier_aanvraag_vrijstelling_van.docx_1.pdf