Amelie (5) – groep 2
“Samen in de klas in de huishoek spelen of buiten lekker schommelen doe ik het liefst. Engels vind ik niet zo leuk, omdat ik dan stil moet zitten en luisteren, maar ik vind het wel belangrijk!"